Hellotest streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Waar nodig vindt u per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

Gebruik gegevens

Om onze producten te bestellen moet u een bestelprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Die gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de afhandeling van de bestelling, om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen en om te factureren. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen.

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van en diensten van Hellotest, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich in elke mailing afmelden door onderaan de mail of “afmelden” te klikken.

Verstrekking van gegevens

We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling. Bijvoorbeeld aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen alleen de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld die nodig zijn voor de afhandeling van de betaling. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil Hellotest verplicht is de gegevens ter beschikking te stellen aan externe partijen. In het kader van een fusie, overname, faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Betaling met Bancontact / Mistercash / Mastercard / Visa

Hellotest werkt samen met Mollie, dat diensten verleent met betrekking tot betalingen. Het kan daarom nodig zijn dat Mollie persoonsgegevens van u ontvangt. Zij zal de gegevens slechts verwerken om uw betalingsopdracht af te handelen. De gegevens worden door Mollie slechts verder verstrekt aan de financiële instanties die betrokken zijn bij de gekozen betaalwijze. Mollie zal de gegevens niet aan andere derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De afhandeling van een betaling verloopt via een beveiligde betaalserver. De bestelling wordt slechts uitgevoerd als uw betaling wordt geaccepteerd.

Analyse van gegevens en cookies

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zogenaamde cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analyse van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Beveiliging

Hellotest besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens. Daarom wordt op deze website bij betalingen gebruik gemaakt van een zogeheten SSL certificaat. Te herkennen aan het groene slotje bovenin de browser. Dit betekent dat alle door u ingevulde informatie veilig wordt verzonden en niet door derden onderschept kan worden.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website bekend gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice (info@hellotest.be).