SHL Talent Measurement Solutions van CEB

SHL is één van de grootste assessmentbureaus in België. De samenstelling van vragen verschilt per land, in België mag je de volgende onderdelen verwachten: figuurreeksen, verbaal redeneren, numeriek redeneren.

Cultuurvrije test

Een cultuurvrije test betekent dat de achtergrond van een kandidaat niet uitmaakt voor het beantwoorden van de vragen. Omdat SHL Verbaal Redeneren toetst is er geen sprake van een cultuurvrije test. Immers, iemand met (een betere) kennis van Nederlands mag verwachten hoger te scoren op dit onderdeel.

Tactiek voor antwoorden

Bij SHL krijg je van tevoren te zien hoeveel tijd je voor de test krijgt. Deze tijd staat voor álle vragen dus kan je zo de tijd per vraag berekenen. Doe dit dan ook van tevoren. Het nadeel van SHL is dat je geen vragen kunt bewaren voor later. Zorg dus dat je direct het juiste antwoord geeft maar blijf niet te lang hangen op moeilijke vragen. Die kan je het beste overslaan.

Verschillende oefeningen

SHL CEB blijft innoveren op het gebied van vragen, deze ontwikkeling vindt echter voorlopig voornamelijk in het buitenland plaats. Daarmee kun je in de voorbereiding van SHL je focussen op drie belangrijke onderdelen. Voor elk onderdeel hebben wij een op maat gemaakt trainingspakket gemaakt. Door op gestructureerde wijze deze oefeningen te doorlopen kun je je beste persoonlijke score halen.

Figuurreeksen (bewegende) – Logisch of Abstract Redeneren

Figuurreeksen behoren tot de meest bekende onderdelen van de capaciteitentest. De populariteit heeft er voor gezorgd dat veel mensen weten hoe figuurreeksen er uit zien. Wat echter minder bekend is wat de precieze onderliggende factoren zijn van een bewegende figuurreeks. Als je die onderliggende principes beheerst kun je de meest voorkomende figuurreeksen relatief simpel oplossen. Een bijzonderheid van de test van SHL is dat er met regelmaat uitzonderingen in de vragen zit. Hierbij wijkt de logica af van een standaard reeks, zie bewegende figuurreeksen voor voorbeelden van een standaard reeks. De logica zit dan niet alleen in het feit dat losse onderdelen een logisch patroon volgen maar ook dat de onderdelen elkaar beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld een pijl zijn die de richting of locatie van een ander figuur bepaalt. Ook kan de kleur een indicatie zijn van wat de effecten zijn. Direct aan de slag? Dat kan hier

Tekst analyseren– Verbaal Redeneren

Kijk hier voor een uitgebreid pakket van oefenvragen van teksten analyseren (oftewel; verbaal redeneren). Hier leggen we uit de theorie achter de oefening uit. Voor SHL specifiek geldt dat zij graag teksten gebruiken die lijken op de werkelijkheid. Je moet aangeven of een bepaalde stelling ‘waarniet waar of niet te beoordelen’ is. Door stellingen te poneren die interfereren met je algemene kennis over de wereld beïnvloedt bestaat het risico dat dit intuïtief tot een ander antwoord leidt dan logisch te beredeneren valt uit de gegeven informatie. Over het algemeen zijn deze vragen het beste te beantwoorden als je jezelf continu de checkvraag stelt; ‘staat het letterlijk in de opgave’. Omdat dit geen natuurlijk manier is om met geschreven informatie om te gaan is het zeer aan te raden om te oefenen. Een aantal gratis oefenopgaven vind je hier, het uitgebreide cursusmateriaal kun je hier vinden.

Rekenen met tabellen – Numeriek Redeneren

Waar veel e-assessments gebruik maken van cijferreeksen om het cijfermatig vermogen te meten gebruikt SHL het onderdeel rekenen met tabellen. Naast dat deze test meet hoe goed je kunt rekenen komen er nog een aantal andere skills naar voren, een selectie hiervan tref je hieronder aan:

  • Rekenen met percentages (procentuele toename/afname).
  • Inschattingen maken, in plaats van alles uitrekenen.
  • Complexe informatie omzetten in simpele breuken.
  • Rekenen met wisselkoersen.
  • Nieuwe formules die in de vraag worden gegeven direct toepassen.
  • Tabellen begrijpen.
  • Indextabellen begrijpen.

Voorbereiden op de test

SHL heeft een oefentest op haar eigen website. Let goed op dat je de taal van de site op Nederlands zet, anders krijg je niet representatieve vragen voorgeschoteld. Deze test kun je onbeperkt maken waardoor je je goed kun voorbereiden. Wel is het zo dat het niveau van de echte test niet gehaald wordt. Daarmee kun je dus niet daadwerkelijk de test simuleren, dat kan wel met ons cursusmateriaal.

Strategie voor de SHL On Demand Test

Het aantal vragen van SHL ligt van tevoren vast, net als de tijd die je daarvoor krijgt. Bepaal hier je strategie op. Je kunt geen moeilijke vragen overslaan waardoor je slim moet uitsluiten wat de foute antwoorden zijn. Als je een moeilijke vraag hebt, besteedt er dan niet exorbitant veel tijd aan, dan kom je aan het einde van de vragen in de problemen. Probeer minimaal 70% van de vragen af te krijgen om een redelijke score te halen.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Als je alle drie de onderdelen van de SHL test moet maken is het verstandig om daar minimaal 2 uur tijd voor vrij te houden. Zorg dat je bij het maken van de test pen en papier bij de hand hebt zodat je aantekeningen kunt maken. Ook mag je een rekenmachine gebruiken. Zorg dat je goed weet hoe die werkt zodat je geen onnodige tijd kwijt bent aan het uitzoeken van de functionaliteiten.

Bedrijven die er gebruik van maken

SHL wordt gebruikt door een diverse groep bedrijven. Als je de SHL test oefent voordat je gaat solliciteren betekent dit dat je optimaal bent voorbereid. Dan hoef je niet halsoverkop te gaan oefenen zodra je een uitnodiging hebt ontvangen. Een selectie uit de bedrijven die gebruik maken van de SHL test zijn:

PwC, Ballast Nedam, Heinz, Unilever, Vodafone, KPMG en NIBC.

Disclaimer

SHL en Hellotest zijn op geen enkele manier aan elkaar verbonden of gelieerd.