Algemene informatie

PiCompany is een 100% dochter van GITP. PiCompany voert voornamelijk e-assessments uit, terwijl GITP assessments op locatie afneemt. De test die je moet maken heet de Connector Ability Test. PiCompany heeft verschillende onderdelen: figuurreeksen, matrixen en cijferreeksen.

Cultuurvrij

Hoewel PiCompany over een verbaal onderdeel beschikt, wordt dit lang niet altijd getoetst. Andersom geldt ook dat analogieën soms worden getoetst terwijl dit niet in de uitnodiging stond. PiCompany noemt de test zelf “cultuur arm” omdat het verbale gedeelte niet altijd getoetst wordt. Over het algemeen maken internationale bedrijven geen gebruik van analogieën.

Adaptieve test

De Connector Ability test van PiCompany is een zogenaamde adaptieve test. Dat betekent dat het niveau zich aanpast tijdens de test zelf. Als je een vraag snel goed beantwoordt, krijg je een moeilijkere vraag. Andersom geldt dit ook: bij een fout antwoord krijg je een makkelijkere vraag. Zo blijft de test constant uitdagend voor elke kandidaat.

Verschillende oefeningen

De test die je gaat maken heeft over het algemeen drie onderdelen. Dit zijn de figuurreeksen, matrixen en cijferreeksen. Zoals gezegd, krijg je soms ook het onderdeel analogieën. Omdat het onderdeel analogieën niet altijd in de uitnodiging staat, is het aan te raden dit altijd voor te bereiden. Dan kom je niet voor verrassingen te staan op het assessment zelf.

Figuurreeksen (bewegend) – Logisch of Abstract Redeneren

Hiermee wordt gemeten hoe goed je bent in het afmaken van logische redeneringen. De oefeningen bestaan uit vier afbeeldingen die elkaar logisch opvolgen. Aan de hand hiervan moet je bepalen wat het vijfde figuur zal zijn. Je zult meerdere figuren tegelijk te zien krijgen die elk hun eigen logische verbanden hebben. Als je de elementen los van elkaar oplost, kan je telkens foute antwoorden uitsluiten tot je één goed antwoord kiest. PiCompany gebruikt opvallend vaak meerdere figuren die hetzelfde zijn, bijvoorbeeld drie vierkanten in één reeks. Het lastige hier aan is dat je zeer abstract moet redeneren om de logica van elk figuur met 100% zekerheid te kunnen bepalen.

Matrixen – Logisch of Abstract Redeneren

Matrixen zijn een visueel onderdeel, net als de figuurreeksen. Hiermee wordt gemeten of je snel en goed een ingewikkelde samenhang kunt analyseren en het ontbrekende antwoord kunt aanvullen. De matrixen van de PiCompany Connector Ability bestaan altijd uit negen vakken: drie kolommen bij drie rijen. Je moet het negende vak bepalen. Daarbij kun je informatie uit zowel de kolom als de rij gebruiken om tot je antwoord te komen. Het lijkt alsof de informatie complex is, dit zit voornamelijk in de hoeveelheid informatie. Het interessante van matrixen is dat de kolommen en rijen elkaar beïnvloeden. Met enige oefening wordt dit snel duidelijk.

Cijferreeksen – Numeriek Redeneren

In het onderdeel cijferreeksen moet je uit opeenvolgende getallen de logica kunnen herkennen en het volgende logische beredeneerde getal aanvullen. Voor de test van PiCompany zul je een aantal vaardigheden moeten beheersen. Je moet namelijk snel kunnen hoofdrekenen: de test mag alleen met pen en papier. Daarnaast moet je kunnen bepalen of er nog een dieper verband moet worden geanalyseerd. Hiervoor moet je onder de gewijzigde getallen nog een reeks dieper om tot het juiste antwoord te kunnen komen. Ook kunnen er dubbele cijferreeksen voorkomen. Dan moet je soms een getal overslaan om de juiste reeks, logica en uiteindelijk het antwoord te vinden.

Voorbereiden op de test

Op de site van PiCompany tref je enkele goede tips aan, neem deze dus altijd goed door. Het is één van de weinige bedrijven die uitgebreid uitleggen hoe de test is geconstrueerd en hoe je je het beste kunt voorbereiden. Naast de tips van PiCompany zelf is het aan te raden altijd extra te oefenen. Zorg er in ieder geval voor dat je rekenvaardigheden op peil zijn: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Oefen daarnaast specifiek voor elk onderdeel.

Strategie voor de PiCompany Connector Ability test

De test heeft een maximum tijd per vraag. Je krijgt dus de gelegenheid om elke vraag te maken. Als de beschikbare tijd van de vraag bijna voorbij is wordt er een timer zichtbaar. Zorg dat je altijd een antwoord invult voordat deze timer voorbij is. Vanwege het adaptieve karakter is het belangrijker dat je vraag goed is dan dat je heel snel alle vragen maakt. Als je dus geen antwoord hebt ingevuld zal dit dus direct je score beïnvloeden. De test bepaalt zelf hoeveel vragen er nodig zijn om jouw niveau te behalen.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Zoals hierboven beschreven staan het aantal vragen dat je gaat krijgen niet vast. Ook de tijd dat je met de test bezig bent staat niet vast. PiCompany adviseert zelf om vijf kwartier vrij te maken voor de Connector Ability Test. Je mag geen rekenmachine gebruiken dus oefen met hoofdrekenen en snel werken met pen en papier.

Bedrijven die er gebruik van maken

E zijn veel bedrijven die gebruik maken van de test van PiCompany. Als je goed oefent zul je een betere persoonlijke score halen dan ongeoefend.. Je kunt dan sneller en beter dan je concurrenten door de sollicitatieprocedures gaan. Een selectie uit de bedrijven die gebruik maken van PiCompany zijn:

ABN AMRO, Ahold, de Bijenkorf, Damen, De Brauw, Randstad en Van Doorne.

Disclaimer

PiCompany en Hellotest zijn op geen enkele manier aan elkaar verbonden of gelieerd.