Meurs HRM – Eelloo

De Q1000 capaciteiten test is een specifieke test waarin het werk- en denkniveau van kandidaten wordt gemeten. Meurs HRM geeft aan dat de testonderdelen zowel meten op aangeboren intelligentie als op verworven intelligentie. Op die manier zou het beste en meest betrouwbare beeld van een kandidaat te maken zijn.

De test richt zich op de algemene cognitieve capaciteiten (ACAP). Deze wordt weer verdeeld in drie subgroepen: verbale Cognitieve Capaciteit (VCAP), figurale Cognitieve Capaciteit (FCAP) en cijfermatige Cognitieve Capaciteit (CCAP). Dit betekent dat je de volgende onderdelen mag verwachten: figuurreeksen, diagrammen, cijferreeksen en analogieën.

Cultuurvrij

In principe meet de test van Meurs HRM verschillende onderdelen van je intelligentie. Zo richt een gedeelte van de test zich op je algemene intelligentie. Hierbij wordt het probleemoplossend vermogen getest en dit zou in principe cultuurvrij moeten zijn. Daarnaast richten een aantal onderdelen zich op je verworven intelligentie en vaardigheden. Hiervoor moet je denken aan de snelheid met hoofdrekenen of de kennis van bepaalde begrippen voor het leggen van verbale relaties. Daarom is de Q1000 test niet cultuurvrij te noemen.

Specifiek voor Meurs: Tijd per vraag

De hoeveelheid tijd die je per onderdeel krijgt verschilt per onderdeel, elk onderdeel heeft een specifiek aantal seconden per vraag beschikbaar. Meurs heeft in totaal drie niveaus (basis, midden en hoog) met daarin verschillende onderdelen. Voor het onderdeel waar je de minste tijd voor krijgt (diagrammen), krijg je maar 25 seconden de tijd om het antwoord te kiezen. Voor de taken die meer stappen vereisen (bijvoorbeeld rekensommen) kun je tot wel 80 seconden per vraag krijgen. Lees daarom goed de instructie voordat je gaat starten met een specifiek onderdeel. Het kan best zo zijn dat je je tactiek moet aanpassen aan het aantal seconden wat je tot je beschikking hebt. Het eerlijke aan Meurs is dat elke kandidaat alle vragen te zien krijgt. Het nadeel is als je een vraag veel eerder snapt dan dat je tijd beschikbaar hebt je die tijd niet kunt opsparen voor een vraag waar je meer tijd aan zou willen besteden. Wat ook prettig is aan de Q1000 test is dat je tussen elke vraag de mogelijkheid krijgt om even zes seconden te pauzeren. Hierdoor kun je je weer volledig focussen op je nieuwe vraag.

De onderdelen van Meurs

De Capaciteitentest van Meurs HRM kent verschillende onderdelen, variërend van Basis, midden en hoog en dan per opleidingsniveau (MBO, HBO en WO). De volledige test kent negen onderdelen: analogieën, woordrelaties, diagrammen, lezen, cijferreeksen, sommen, rekenen, figuurreeksen en kubussen. In principe bestaan de meeste testen die thuis worden afgelegd uit het verkorte assessment. Hierbij kun je de onderstaande vier onderdelen verwachten:

Figuurreeksen (bewegend) – Logisch of Abstract Redeneren

Meurs schrijft het volgende over de figuurreeksen: “Betref het ontdekken van systematiek die aan een reeks figuren ten grondslag ligt. Dit is onder andere van belang bij het ontdekken van verbanden en trends in figuren of schema’s, maar zegt ook iets over iemands abstractievermogen/analytisch denken.” Wij kennen de figuurreeksen van Meurs als bewegende figuurreeksen. Dat wil zeggen dat je op basis van een paar figuren, patronen moet gaan herkennen en op basis hiervan het volgende, logische figuur moet kiezen. Dit is een onderdeel dat redelijk ver van de vaardigheden af ligt die je in het dagelijks leven gebruikt (rekenen en taal). Daarom is het ontzettend belangrijk dit goed te oefenen, een kleine investering qua tijd kan al een ontzettend grote verbetering laten zien!

Cijferreeksen – Numeriek Redeneren

Meurs: “Betreft het in staat zijn de wetmatigheid te ontdekken die aan een reeks getallen ten grondslag ligt. Dit type vragen houdt verband met het abstractieniveau dat men aankan in de analyse en verwerking van cijfers.” Een cijferreeks heeft een logisch patroon. Zodra je dit herkent, kun je het volgende getal in de reeks logisch beredeneren. Voor het maken van cijferreeksen is het erg prettig als je je hoofdrekenvaardigheden nog wat bijwerkt. Door snel te herkennen of iets vermenigvuldigt, deelt, of juist op- of aftrekt kun je ontzettend veel snelheid winnen op dit onderdeel. Specifiek voor Meurs is dat je niet alleen het eerstvolgende maar ook het volgende nummer in de reeks moet herkennen. Daarom zijn er twee rijen qua logica in de cijferreeks verwerkt.

Diagrammen – Abstract Redeneren

Meurs: “Betreft het kunnen aangeven van de samenhang tussen verzamelingen van begrippen door middel van een afbeelding. Dit vermogen stelt iemand in staat algemene werkwijzen, richtlijnen of regels snel te doorgronden en toe te passen.” Bij diagrammen gebruik je meerdere vaardigheden. Zowel je verbale als je figuurmatige vaardigheden worden op de proef gesteld. Omdat je maar 25 seconden per vraag hebt moet je razendsnel vaststellen of woorden tot een bepaalde verzameling horen. Stel je voor dat alle stoelen een verzameling zijn. Alle meubels zijn dan ook een verzameling waar alle stoelen in horen. Visueel geef je dit weer door alle stoelen in de verzameling meubelen te tekenen. Een appelboom heeft echter met beide woorden geen enkele overlap qua verzameling. Geen enkele appelboom is een meubel of een stoel. Daarmee staat die visueel los van beide andere verzamelingen. Het mooie aan diagrammen is dat er slechts rond de tien varianten bestaan. In ons oefengedeelte kun je direct aan de slag om al deze varianten te leren kennen en daarna met 60 oefenvragen dit uitgebreid toetsen.

Analogieën – Verbaal Redeneren

Meurs: “Betreft het kunnen ontdekken van overeenkomsten tussen paren van begrippen. Deze vaardigheid is van belang bij het onderkennen van samenhangen en het zien van grote lijnen.” Dit is een onderdeel wat relatief vaak wordt gevraagd. Meurs vraagt de ‘dubbele’ analogieën. Je moet een verband zoeken tussen twee sets woorden, bijvoorbeeld:

…. Vinger als Voet staat tot …..

de woorden die deze analogie compleet maken zijn Hand en Teen, je krijgt dan Hand staat tot Vinger, als Voet staat tot Teen. Dit verband moet in beide sets van woorden exact gelijk zijn, dan heb je een analogie. Het is altijd een goed idee om analogieën goed te oefenen. Er bestaan namelijk zes tot acht basis varianten van analogieën. Door te oefenen zul je deze vormen snel herkennen en daarmee snel het juiste antwoord vinden op de vragen van de Q1000 capaciteitentest van Meurs HRM.

Voorbereiden op de test

Op de website van Meurs kun je een aantal oefenopgaven maken voor verschillende onderdelen. Uit ervaringen van verschillende kandidaten blijkt dat dit niveau echter niet aansluit bij het echte assessment. Goed maken van die oefeningen biedt dus geen garantie op het assessment. Het is daarom het beste om specifiek voor elk onderdeel van Meurs te oefenen. Ook als een onderdeel je goed ligt, is het aan te raden daarvoor te oefenen. Het gaat er namelijk niet alleen om dat je een hoge score haalt maar ook dat je een hogere score dan je mede kandidaten haalt. Met een hogere score val je namelijk meer op bij de recruiters.

Strategie voor de SHL On Demand Test

Het aantal vragen van SHL ligt van tevoren vast, net als de tijd die je daarvoor krijgt. Bepaal hier je strategie op. Je kunt geen moeilijke vragen overslaan waardoor je slim moet uitsluiten wat de foute antwoorden zijn. Als je een moeilijke vraag hebt, besteedt er dan niet exorbitant veel tijd aan, dan kom je aan het einde van de vragen in de problemen. Probeer minimaal 70% van de vragen af te krijgen om een redelijke score te halen.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Het aantal vragen dat je krijgt wisselt, je weet dus van tevoren niet hoelang je bezig gaat zijn met jouw assessment. Meurs adviseert zelf om vijf kwartier vrij te maken voor de Meurs HRM Q1000 test. Je mag geen rekenmachine gebruiken dus zorg ervoor dat je rekenvaardigheden op peil zijn. Oefen eventueel extra met hoofdrekenen en vergeet niet dat je pen en papier mag gebruiken. Oefen dus ook op het uitwerken van sommen met pen en papier.

Bedrijven die er gebruik van maken

Meurs HRM geeft zelf aan dat de Q1000 test meer dan 200.000 keer gemaakt is. Het is daarom niet vreemd als je tijdens je sollicitaties een assessment van Meurs tegenkomt. Begin daarom op tijd met voorbereiden. Enkele bedrijven die de Q1000 van Meurs HRM gebruiken die bij ons bekend zijn, zijn:

Connexxion, KLM en Randstad.

Disclaimer

Meurs HRM en Hellotest zijn op geen enkele manier aan elkaar verbonden of gelieerd.