LTP Business Psychologists

Het assessmentbureau LTP Business Psychologists (LTP) is een gerenommeerd bureau. Zij hebben een capaciteitentest ontwikkeld die door veel bedrijven wordt gebruikt om kandidaten te kunnen toetsen. Mede hierdoor hebben zij een uitgebreid portfolio van testen gecreëerd waar testkandidaten telkens een selectie van krijgen. Bij Hellotest kun je specifiek voor LTP oefenen om jouw beste resultaat te halen.

Cultuurvrije test

Een cultuurvrije test betekent dat de achtergrond van een kandidaat niet uitmaakt voor het beantwoorden van de vragen. Omdat LTP Verbaal Redeneren toetst is er geen sprake van een cultuurvrije test. Immers, iemand met (een betere) kennis van Nederlands mag verwachten hoger te scoren op dit onderdeel.

Tactiek voor antwoorden

LTP heeft een test waarin het mogelijk is om vragen over te slaan en eventueel later te beantwoorden. Zij adviseren zelf om terughoudend te zijn met het gokken van antwoorden. Het is dus beter om zo veel mogelijk goede vragen te maken dan zo veel mogelijk vragen. Let op het nuance verschil.

Verschillende oefeningen

LTP heeft in theorie de mogelijkheid om figuurreeksen, analogieën, syllogismen, rekenen met tabellen, cijferreeksen en matrixen te toetsen. In de praktijk wordt dit alleen bij de test voor de Nyenrode Business School gevraagd. Er bestaan grofweg twee varianten van de LTP test die het meest gevraagd wordt. In de ene heb je Analogieën, rekenen met tabellen en statische figuurreeksen. In de andere zijn de statische figuurreeksen vervangen door matrixen. Om optimaal voorbereid te zijn is het raadzaam om het hele LTP pakket af te nemen. Daarmee voorkom je verrassingen dat je de verkeerde onderdelen hebt geoefend.

Figuurreeksen (statisch) – Logisch of Abstract Redeneren

Bij figuurreeksen moet je bepalen welk figuur logisch de volgende in de reeks moet zijn. De statische figuurreeks focust op gemeenschappelijke eigenschappen van figuren. Die gemeenschappelijke eigenschappen kunnen bijvoorbeeld zijn;

  • Het aantal figuren.
  • De vorm van de figuren (symmetrisch of asymmetrisch).
  • Grootte van de vormen (klein, middel of groot).
  • De vulling.
  • Hoeken (45 of 90 graden).

In principe is er een onbeperkt aantal combinaties van gemeenschappelijke eigenschappen te bedenken. Het is daarom belangrijk om goed te oefenen zodat je met de veelvoorkomende bekend raakt.

Analogieën – Verbaal Redeneren

LTP maakt gebruik van dubbele analogieën. Een voorbeeld daarvan is:

…. staat tot vinger als voet staat tot …

Het goede antwoord is “hand staat tot vinger als voet staat tot teen”. De relatie is daarmee in beide analogieën gelijk. Daarnaast werkt LTP met analogieën waarbij niet wordt gekeken naar de betekenis van het woord maar naar de eigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een letter: “Kas en kaas tegenover los en loos”. In beide gevallen zorgt één extra letter voor het volledig maken van de analogie. In onze oefeningen komen veel van dit soort uitzonderingen voor zodat je geen verrassingen tegenkomt zodra je de echte test gaat maken.

Matrixen – Logisch of Abstract Redeneren

Bij Matrixen is het belangrijk om te realiseren dat er zowel statische als bewegende verbanden zijn. Daarnaast heb je horizontaal en verticaal verbanden. Afwijken van bijvoorbeeld Matrixen van PiCompany gebruikt LTP een zeer groot aantal varianten in de vormen die zij gebruiken. Bijzonderheid is dat je moet kiezen uit acht antwoordmogelijkheden. Je hebt bijna elk informatiestuk uit de opgave nodig om telkens antwoorden uit te sluiten die niet correct zijn. Wij hebben een training opgebouwd waar je stapsgewijs bekend wordt met het proces van uitsluiten en daarmee in principe elke vraag moet kunnen beantwoorden. Direct oefenen met LTP Matrixen kan hier.

Rekenen met tabellen – Numeriek Redeneren

Rekenen met tabellen is een alternatief voor cijferreeksen om numeriek inzicht te meten. LTP kiest doorgaans voor overzichtelijke tabellen. Daarom is deze test relatief vriendelijk voor mensen die weinig affiniteit hebben met rekenen met tabellen. Als je goed bent in hoofdrekenen, heb je hier een streepje voor. Dan kun je vaak snel antwoorden uitsluiten, voor de overige opties gebruik je een rekenmachine. Ook moet je stellingen beantwoorden over de tabel. Dan is zowel interpreteren als rekenen belangrijk. Met enige oefening is dit onderdeel goed voor te bereiden.

Voorbereiden op de test

Op de website van LTP kun je een aantal oefenopgaven maken voor verschillende onderdelen. Uit ervaringen van verschillende kandidaten blijkt dat dit niveau echter niet aansluit bij het echte assessment. Goed maken van die oefeningen biedt dus geen garantie op het assessment. Het is daarom het beste om specifiek voor elk onderdeel van LTP te oefenen. Ook als een onderdeel je goed ligt, is het aan te raden daarvoor te oefenen. Het gaat er namelijk niet alleen om dat je een hoge score haalt maar ook dat je een hogere score dan je mede kandidaten haalt. Met een hogere score val je namelijk meer op bij de recruiters.

Strategie voor de test van LTP Business Psychologists

Je strategie moet per onderdeel worden verfijnd. Wel kun je een aantal algemeenheden aanhouden bij LTP. Zo krijg je een vaste tijd per aantal vragen. Daarmee bereken je de gemiddelde tijd die je hebt om elke vraag te beantwoorden. Uit ervaring van kandidaten blijkt dat je de test (meestal) niet in de gegeven tijd kunt afkrijgen. Ga dus niet als de tijd opraakt zoveel mogelijk vragen gokken. Daardoor verhoog je alleen maar de kans op een slechte score. Je kunt vragen overslaan, doe dit dan ook bij moeilijke vragen die veel tijd kosten. Op die manier maak je zoveel mogelijk vragen zo goed mogelijk.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Afhankelijk van het aantal onderdelen ben je korter of langer met LTP bezig. Meestal worden drie onderdelen getoetst. Hou gemiddeld rekening met twee uur tijd die je nodig hebt om alle opgaven te kunnen maken. Bij die twee uur hoort ook de tijd om de instructie te lezen en de oefenopgaven te maken. Je krijgt namelijk telkens een aantal oefenopgaven om duidelijk te maken hoe het onderdeel werkt. Bij het maken van de test kan je gebruik maken van een rekenmachine en natuurlijk pen en papier. Zorg ervoor dat je bekend bent met de rekenmachine die je gebruikt..

Bedrijven die er gebruik van maken

De test van LTP wordt zeer veel gebruikt. Ook zijn de verschillende oefeningen die LTP heeft toepasbaar op sommige andere testen. Daarmee heeft het veel zin om LTP vroegtijdig te oefenen voordat je gaat solliciteren. Op die manier ben je optimaal voorbereid voor je gaat solliciteren! Bedrijven die bij ons bekend zijn:

KLM, Schiphol, EY, Nyenrode Business Universiteit, overheidsinstanties als Ministerie van Economische en Buitenlandse Zaken.

Disclaimer

LTP en Hellotest zijn op geen enkele manier aan elkaar verbonden of gelieerd.