Algemene informatie – Assessmentbureau

Benieuwd wat je van een assessmentbureau in België kan verwachten? Het overgrote deel van Assessments in België wordt afgenomen door een handjevol bedrijven. Deze bureaus hebben elk een eigen test ontwikkeld. De strategie die je moet toepassen kan ontzettend verschillen per bureau. Het is daarom dus zeer belangrijk om te achterhalen van welk bedrijf je een test kunt verwachten.

Verschillende oefeningen per assessmentbureau

Elk Assessmentbureau heeft een eigen test ontwikkeld. Deze test meet verschillende aspecten van jouw denkvermogen. Over het algemeen zijn de onderdelen verspreid over drie categorieën, deze tref je hieronder aan. Per bedrijf kan dit uiteraard verschillen.

Abstract of Logisch Redeneren

Logisch redeneren meet het vermogen waarmee je logische verbanden kunt herkennen en aanvullen. Onder de categorie Abstract of Logisch Redeneren vallen de zeer bekende figuurreeksen. Figuurreeksen tref je in verschillende vormen aan. Zo moet je soms een logische reeks aanvullen (bewegende figuurreeks) of moet je kiezen welk figuur juist wel of niet bij de rest van de figuren hoort op basis van eigenschappen als vorm en kleur (statische figuurreeks). Ook bestaat er een meer exotische variant als de Matrix. Deze bevat meer objecten en kan zowel statische als bewegende verbanden hebben. Wil je specifiek voor Abstract of Logisch redeneren oefenen dan kun je alle varianten hier vinden.

Verbaal Redeneren

Veel  bureaus toetsen het onderdeel verbaal redeneren. Hierbij wordt gekeken hoe makkelijk een kandidaat zich nieuwe informatie eigen kan maken. Daarnaast is het belangrijk dat kandidaten ook op het juiste niveau kan communiceren. De manieren om dit te testen zijn divers. Zo wordt soms gevraagd om een tekst te analyseren en daaruit een logische conclusie te trekken. Ook bestaan er verbale vergelijkingen; varianten hiervan zijn Analogieën en Syllogismen. Verbaal redeneren kan ook getoetst worden via woordkennis. Dit is lastiger te trainen gezien deze kennis soms zeer specifiek is.

Numeriek Redeneren

Het gemak waarmee je numerieke informatie kunt analyseren, interpreteren en correct aanvullen is vaak een belangrijk onderdeel van het assessment. De manier waarop dit echter geoetst wordt verschilt sterk per bureau. Waar sommige bureaus focussen op jouw vermogen om tabellen en grafieken te lezen zijn andere juist weer gericht op cijferreeksen. Voor numeriek redeneren is het handig om je vaardigheden op dit gebied op orde te brengen. Zorg dat je goed bent in hoofdrekenen, breuken, percentages, grafieken, tabellen maar ook werken met een rekenmachine. Dan maak je het onderdeel cijfermatig redeneren veel beter. De berekeningen zijn vaak niet moeilijk maar meer een kwestie van goed lezen.

Overzicht van bureaus en getoetste oefeningen

Het assessment toetst met verschillende vragen over verschillende onderdelen het werk- en denkniveau van de kandidaat. Afhankelijk van het bedrijf of de overheidsinstelling waar je gaat solliciteren verschillen de getoetste onderdelen. Voor een aantal van deze onderdelen heb je rekenvaardigheden nodig.

Als je een assessment moet maken ontvang je een brief waarin staat bij welk assessmentbureau het assessment wordt afgenomen. Hieronder vind je een overzicht van verschillende assessmentbureaus, de bijbehorende onderdelen en of je rekenvaardigheden nodig hebt:

SHL Cubiks LTP GITP Meurs HFM
Cijferreeksen X X X
Figuurreeksen X X X X X
Matrixen X X
Teksten X X
Tabellen X X X
Analogieën X X X
Diagrammen X
Syllogismen X

Disclaimer

De getoonde assessmentbureaus en Hellotest zijn op geen enkele manier aan elkaar verbonden of gelieerd.