Algemene informatie

Assessments zijn meestal opgebouwd uit drie onderdelen: abstract, verbaal en numeriek. Abstract redeneren wordt soms ook wel logisch redeneren genoemd. De onderdelen die je kunt verwachten verschillen sterk per bureau. Abstract redeneren omvat: bewegende figuurreeksen, statische figuurreeksen, diagrammen en matrixen.

De vaardigheden die je voor abstract redeneren nodig hebt, gebruik je doorgaans niet. Daarom is dit één van de moeilijkste onderdelen om te maken als je je niet goed hebt voorbereid. Tegelijkertijd kun je door goed en specifiek te oefenen je score ontzettend verbeteren. Voor dit onderdeel geldt dus dat je je altijd goed moet voorbereiden.

Waarom wordt abstract redeneren gemeten?

Bij abstract redeneren wordt je geconfronteerd met complexe visuele informatie. De test meet of jij in staat bent deze snel en correct te verwerken. Daarnaast wordt de informatie abstract weergegeven. Dat wil zeggen dat het vooraf niet duidelijk is welke regel er moet worden gevolgd om het antwoord te vinden. Dit moet je zelf achterhalen en correct toepassen. Het idee achter de test is dat een kandidaat ook in zijn carrière goed zal zijn in conclusies trekken op basis van abstracte informatie.

Bewegende figuurreeksen

De meest gangbare vorm is de bewegende figuurreeks. Hierbij krijg je een aantal figuren te zien, meestal vier of vijf. Deze figuren maken onderdeel uit van een logische reeks. Vervolgens moet je één of meer volgende figuren bepalen.

Het is zaak om zo snel mogelijk te achterhalen welke regels hier in het spel zijn. Op basis daarvan kun je namelijk snel en efficiënt het volgende figuur te bepalen. Omdat dit iets is wat je in het dagelijks leven weinig doet is het belangrijk om dit zeer veel te oefenen.

Statische figuurreeksen

Bij een statische figuurreeks let je op de gemeenschappelijke eigenschappen tussen elementen. Je krijgt vier of vijf figuren te zien krijgen die één of meerdere eigenschappen gemeen hebben, bijvoorbeeld: grootte, aantal of kleur. Uit de antwoorden moet je dan twee figuren kiezen die exact dezelfde eigenschap delen.

De reden dat je twee antwoorden moet kiezen omdat dan het gok element uitgesloten wordt. Dat maakt deze figuurreeks dan ook vrij lastig. Een goede voorbereiding is daarom cruciaal om zoveel mogelijk vormen tegen te komen.

Matrixen

De meest complexe vorm van abstract redeneren zijn de matrixen. Dit is vaak een combinatie tussen de bewegende en de statische abstract redeneervaardigheden. Een matrix is een figuur dat bestaat uit een aantal vlakken, vaak drie bij drie. Op basis van de figuren in de vlakken moet je een laatste figuur kiezen.

Het lastige is dat je zowel op de rijen als de kolommen moet letten. Daarnaast zijn de figuren statisch en bewegend. Dit onderdeel wordt dan ook als erg lastig beschouwd. Met oefening kun je wel je score verbeteren.

Diagrammen

Diagrammen zijn een bijzondere vorm van abstract redeneren omdat er ook een verbaal element inzit. Je zult allereerst de betekenis van de gegeven woorden moeten kennen en begrijpen. Vervolgens is het de bedoeling dat je de woorden in een abstract figuur weergeeft.

Het nadeel aan dit onderdeel is dat er veel instinkers en weetjes zijn. Het voordeel is daarentegen dat het aantal antwoordmogelijkheden beperkt is, namelijk vier. Daarom kun je dit onderdeel erg goed voorbereiden en je score verhogen.